MATEMATIKK-LEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Helt ny bok – direkte fra spesialistforlag – kvalitetssikret leksikon. Boken “Matematikkleksikon for videregående skole” dekker hele den videregående skoles matematikkpensum. Teori som er utelatt eller lagt til (f.eks. ved reform-94) er også tatt med. Intet fra grunnskolen eller høyere matematikk gjennomgås. Boken er svært kortfattet og inneholder kun et absolutt minimum av de forskjellige […]

Advertisement

Read more "MATEMATIKK-LEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE"