FYSIKK-LEKSIKON

FYSIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Fysikkleksikon fra spesialistforlag. Innholdet er begrenset til det som er gitt i videregående skole pluss litt til. Dvs. Fysikk 1 og 2 (tidligere Fysikk 2FY og 3FY). Boken er ikke inndelt etter A-Å, men etter emner. Både pensum og tilvalgsstoff dekkes. Teori som er utelatt eller lagt til (f.eks. ved reform-94) er også tatt med. Boken er svært kortfattet og inneholder kun et absolutt minimum av de forskjellige emnenes teorigrunnlag. Det skal dog være mulig å løse enhver oppgave i den videregående skoles fysikk med kun boken som hjelpemiddel. Boken stykker opp teorien i strengt adskilte deler, kapitler og avsnitt. De tre delene er: DEL 1 – Klassisk fysikk, DEL 2 – Moderne fysikk og DEL 3 – Appendiks. Boken kan være av stor nytteverdi for lærere og elever i den videregående skole. Den kan og brukes som oppslagsverk i grunnlaget for fysikk- og ingeniør-studenter. Innholdet utgjør ca. 25 studiepoeng. Forfatteren er realfagsutdannet på universitetsnivå. Pris: 495 kr inkludert porto. Antall sider: 218 (222 med omslag). Ringinnbundet bok. ISBN 978-82-997097-4-3

FOR BESTILLING:

Du vil motta boken i posten, og faktura følger med.

FYSIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 – KLASSISK FYSIKK

1 INNLEDNING
2 MEKANIKK
3 TERMOFYSIKK
4 BØLGE- OG OPTIKKLÆRE
5 ELEKTROMAGNETISME

DEL 2 – MODERNE FYSIKK

6 KVANTEFYSIKK
7 RELATIVITETSTEORI
8 ASTROFYSIKK

DEL 3 – APPENDIKS

9 TABELLER
10 MATEMATISK APPENDIKS
11 FYSISK APPENDIKS

(C) Copyright Fakta Forlag 2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s