MATEMATIKK-LEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

REAL

Helt ny bok – direkte fra spesialistforlag – kvalitetssikret leksikon. Boken “Matematikkleksikon for videregående skole” dekker hele den videregående skoles matematikkpensum. Teori som er utelatt eller lagt til (f.eks. ved reform-94) er også tatt med. Intet fra grunnskolen eller høyere matematikk gjennomgås. Boken er svært kortfattet og inneholder kun et absolutt minimum av de forskjellige emnenes teorigrunnlag. Det skal dog være mulig å løse en hvilken som helst oppgave i den videregående skoles matematikk med kun boken som hjelpemiddel. Boken stykker opp teorien i strengt adskilte deler, kapitler og avsnitt. De tre delene er: Del 1 – Kalkulus, Del 2 – Naturfaglig Matematikk, Del 3 – Samfunnsfaglig Matematikk. Boken er ikke inndelt etter A-Å, men etter emner. Boken kan være av stor verdi for lærere og elever i den videregående skole. Også andre grupper som lærerstudenter på høyskolene kan ha god nytte av denne boken. Boken kan tjene som oppslagsverk i grunnlaget for realfagstudenter generelt. Forfatteren er realfagsutdannet på universitetsnivå. Prisen på 495 kr er inkludert frakt og alle andre omkostninger. Antall sider: 234 (238 med omslag). Ringinnbundet bok. ISBN 978-82-997097-3-6

Du vil motta boken i posten, og faktura følger med.

MATEMATIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 KALKULUS

1 TALLTEORI OG MENGDELÆRE
2 ALGEBRA
3 LIGNINGER
4 GRENSEVERDIER
5 DERIVASJON
6 INTEGRASJON
7 TALLFØLGER OG REKKER
8 FUNKSJONSLÆRE
9 TRIGONOMETRI

DEL 2 NATURFAGLIG MATEMATIKK

10 KJEGLESNITT
11 VEKTORREGNING OG GEOMETRI

DEL 3 SAMFUNNSFAGLIG MATEMATIKK

12 SANNSYNLIGHET
13 STATISTIKK
14 ØKONOMI

(C) Copyright Private Bokutgivelser (PBU) 2007/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s