MATEMATIKK-LEKSIKON

REAL

MATEMATIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Matematikkleksikon fra spesialistforlag. Innholdet er begrenset til det som er gitt i videregående skole pluss litt til. Boken er ikke inndelt etter A-Å, men etter emner. Både pensum og tilvalgsstoff dekkes. Teori som er utelatt eller lagt til (f.eks. ved reform-94) er også tatt med. Boken er svært kortfattet og inneholder kun et absolutt minimum av de forskjellige emnenes teorigrunnlag. Det skal dog være mulig å løse enhver oppgave i den videregående skoles matematikk med kun boken som hjelpemiddel. Boken stykker opp teorien i strengt adskilte deler, kapitler og avsnitt. De tre delene er: Del 1 – Kalkulus, Del 2 – Naturfaglig Matematikk og Del 3 – Samfunnsfaglig Matematikk. Boken kan være av stor nytteverdi for lærere og elever i den videregående skole. Den kan og brukes som oppslagsverk i grunnlaget for matematikk- og realfag-studenter. Forfatteren er realfagsutdannet på universitetsnivå. Pris: 495 kr inkludert porto. Antall sider: 234 (238 med omslag). Ringinnbundet bok. ISBN 978-82-997097-3-6 

FOR BESTILLING:

Du vil motta boken i posten, og faktura følger med.

MATEMATIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 – KALKULUS

1 TALLTEORI OG MENGDELÆRE
2 ALGEBRA
3 LIGNINGER
4 GRENSEVERDIER
5 DERIVASJON
6 INTEGRASJON
7 TALLFØLGER OG REKKER
8 FUNKSJONSLÆRE
9 TRIGONOMETRI

DEL 2 – NATURFAGLIG MATEMATIKK

10 KJEGLESNITT
11 VEKTORREGNING OG GEOMETRI

DEL 3 – SAMFUNNSFAGLIG MATEMATIKK

12 SANNSYNLIGHET
13 STATISTIKK
14 ØKONOMI

(C) Copyright Fakta Forlag 2007/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s